Kuopio ja Tampere korjanneet toimeentulotukikäytäntöjensä ongelmat

Toimeentulotukihakemuksien käsittelyssä on ollut ongelmana se, että päätökset lähetetään ja tuki maksetaan avio- tai avomiehelle, vaikka hakijana olisi ollut nainen.

Tasa-arvovaltuutettu on kiinnittänyt ongelmaan huomiota jo 1990-luvun alusta lähtien ja edellyttänyt toimeentulotuelta sukupuolineutraaliutta. Viime aikoina tasa-arvovaltuutetun toimiston tutkittavana ovat olleet mm. Kuopion ja Tampereen kaupungit, joita kehotettiin muuttamaan käytäntönsä tasa-arvolain mukaiseksi. Molemmat kaupungit ovat sittemmin ilmoittaneet tehneensä niin.

21.10.2009