Koulu on lasten ja nuorten pääasiallinen yhteisö ja laki velvoittaa kouluja edistämään tasa-arvoa

Mediassa ja sosiaalisessa mediassa nousi eilen väärinymmärryksestä kohu. Opetushallituksen Tasa-arvo on taitolaji -opasta tulkittiin väärin ja siitä vedettiin vääriä johtopäätöksiä, kuten että tyttöjä ei saisi enää kutsua tytöiksi eikä poikia pojiksi. Opetushallituksen opetusneuvos Satu Elo toteaa: ”Mitään sellaista sääntöä tai määräystä ei ole ollut. Ajatuksena on, että tyttöjä ja poikia ei pidä jakaa erillisiin ryhmiin ikään kuin heillä olisi koulussa erilainen status.”

Tasa-arvolaki velvoittaa kouluja edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Koulujen tasa-arvotyö on tärkeää, sillä koulu on lasten ja nuorten pääasiallinen yhteisö. Tavoitteena on, että kaikilla olisi koulussa hyvä olla. Kouluissa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaista kunnioitetaan sellaisena kuin hän on, oppilaita kannustetaan valitsemaan heitä kiinnostavia aineita sukupuolesta riippumatta, puretaan normatiivista sukupuolijaottelua ja jyrkkää jakoa naisten ja miesten aloihin, tunnistetaan seksuaalinen häirintä ja osataan puuttua siihen sekä ymmärretään sukupuolen moninaisuutta. Tavoitteena on siis tasavertainen opetus ja tasa-arvoinen yhteisö.

Tasa-arvolaki velvoittaa nyt myös peruskouluja laatimaan tasa-arvosuunnitelmansa 1.1.2017 mennessä. Peruskouluille suunnatun Opetushallituksen Tasa-arvo on taitolaji -oppaan tarkoituksena on antaa kouluille työkaluja ja konkreettisia, arkisia vinkkejä tasa-arvotyöhön. Klikkaa kuvasta oppaaseen ja tutustu Opetushallituksen ohjeistukseen:

Tasa-arvo on taitolaji -opas koulujen tasa-arvotyöhön

19.10.2016