Juoksukilpailussa miehet ja naiset kilpailevat samassa sarjassa (TAS 165/2011, annettu 27.5.2011)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään erään juoksukilpailun tasa-arvolain mukaisuutta. Voittajille oli luvassa rahapalkinnon lisäksi tavarapalkintoja ja miehet ja naiset kilpailivat samassa sarjassa. Yhteydenotossa esitettiin huoli siitä, että rahapalkinnosta kilpailisivat todellisuudessa ainoastaan miehet, koska naisilla ei olisi naisten ja miesten fysiologisista eroista johtuvista fyysisen suorituskyvyn välisistä eroista johtuen asiallisesti mahdollisuuksia kilpailla voitosta.

Kilpailun järjestäjältä saadun selvityksen mukaan naisilla olisi yhtä hyvät mahdollisuudet menestyä kilpailussa kuin miehillä, koska kilpailurata vaatii paitsi kuntoa myös ketteryyttä ja notkeutta. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että mikäli tapahtuman järjestäjän toimittama tieto pitää paikkansa, kilpailu ei aseta naisia heidän sukupuolensa perusteella miehiä epäedullisempaan asemaan. Valtuutettu huomautti kuitenkin, että jos osoittautuu, että kilpailu todellisuudessa asettaa naiset epäedullisempaan asemaan miehiin verrattuna, olisi järjestäjä vastuussa sellaisesta tapahtumasta, joka saattaa olla ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

 

31.05.2011