Hyppää sisältöön

Huvipuisto sai hakea naispuolisia järjestyksenvalvojia (TAS/226/2009)

Huvipuiston työnhakuilmoituksessa haettiin naispuolisia järjestyksenvalvojia. Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, oliko työnhakuilmoitus tasa-arvolain mukainen.

Huvipuiston antamassa selvityksessä todetaan, että tarvittavien viranomaislupien saamiseksi huvipuistolla oli oltava myös naispuolisia järjestyksenvalvojia huvipuiston alueellaan. Selvityksessä viitataan myös sisäasiainministeriön asetukseen järjestyksenvalvojan suorittamasta henkilötarkastuksesta ja säilössäpidosta. Asetuksessa todetaan muun muassa järjestyksenvalvojan suorittamasta henkilötarkastuksesta seuraavaa:"Kiellettyjen esineiden ja aineiden haltuun ottamiseksi tehtävä tarkastus on suoritettava hienotunteisesti ja vähimmän haitan periaatetta noudattaen sekä sukupuolisiveellisyyttä vaalivalla tavalla. Tarkastuksen suorittavan järjestyksenvalvojan tulee olla samaa sukupuolta tarkastettavan kanssa, jos tarkastuksen kohteena olevalta joudutaan tarkastuksen suorittamiseksi riisumaan muuta vaatetusta kuin päällysvaatteita. Tarkastus on tällöin suoritettava erillisessä tilassa tarkastettavan kanssa samaa sukupuolta olevan todistajan läsnä ollessa."

Koska miespuolinen järjestyksenvalvoja ei saa suorittaa edellä mainitun asetuksen mukaisia tarkastuksia vastakkaista sukupuolta olevalle, tulee huvipuiston alueella työskennellä myös naispuolisia järjestyksenvalvojia.

Kannanotossaan tasa-arvovaltuutettu totesi, että huvipuistolla on ollut sellainen tasa-arvolain mukainen työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy, joka on oikeuttanut ilmoittamaan kyseessä olevat tehtävät vain naisten haettavaksi. Työnhakuilmoitus, jossa huvipuisto ilmoitti hakevansa naispuolisia järjestyksenvalvojia, ei näin ollen ollut ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

02.06.2009