Hallivuorojen jako mies- ja naisjoukkueiden kesken (Dnro 18/59/2000)

Tasa-arvovaltuutettu on toistuvasti ottanut kantaa urheiluhallivuorojen jakoperiaatteisiin, joiden perusteella naisten ja tyttöjen urheilu- ja liikuntalajeille on jaettu vähemmän vuoroja kuin mies- ja poikavaltaisille lajeille.

Kannanotoissaan tasa-arvovaltuutettu on todennut, että urheiluhallien aikavuorot ovat osa kunnan tarjoamia liikuntapalveluja ja niiden jakamisessa tulee huolehtia siitä, että nais- ja miesvaltaisia lajeja kohdellaan tasapuolisesti ja noudatetaan samoja jakoperiaatteita.

Kun kyse on kunnan palvelujen jakamisesta kuntalaisille, ei kilpailu- ja pelitoiminta voi olla ainoa jakoperuste, vaan myös harrastustoimintaa ja liikuntakasvatustyötä on arvostettava. Lähtökohtana tulee olla vuorojen tasa-puolinen jakautuminen sukupuolten kesken, ja siitä poikkeamat on erityisesti perusteltava.

31.12.2001