Hyppää sisältöön

Equinetin suositukset oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen Euroopan toteuttamiseksi: yhteiskuntien uudelleenrakentaminen COVID-19-pandemian jälkeen

Itsenäisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusviranomaisten eurooppalainen yhteistyöverkosto Equinet (European Network of Equality Bodies) on antanut 11 suositusta tasa-arvoisen Euroopan jälleenrakentamiseksi COVID-19-pandemian jälkeen. Selviytyäksemme kriiseistä meidän on rakennettava oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen Eurooppa kriisin jälkeen.

Equinetin mukaan on olemassa selvä riski, että Eurooppa joutuu kohtaamaan vakavan talouden taantuman ja sosiaalisen kriisin tulevien kuukausien ja vuosien aikana. Tämän myötä syrjivät ja eriarvoistavat käytännöt tulevat lisääntymään lähes varmasti, ellemme toteuta vahvaa tasa-arvoa edistävää politiikkaa ja ota käyttöön tarvittavia resursseja ja toimenpiteitä eurooppalaisella, kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Tasa-arvosäännösten mukaista kriisintorjuntaa koskevat Equinetin suositukset (1-3) käsittelevät syrjimättömyyttä, viranomaistoimintaa ja vihapuhetta. Kohti kriisistä toipuvaa Eurooppaa suuntaavat suositukset (4-7) koskevat oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia mm. rakenteita, investointia, vähemmistöjä, sosiaalista infrastruktuuria. Osa näistä suosituksista (8-10) koskee lainsäädäntöä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusviranomaisten asemaa.

 Equinetin suositus kokonaisuudessaan liitteenä:

 

Equinet on tasa-arvo- ja syrjintäviranomaisten eurooppalainen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 49 tasa-arvoelintä, jotka toimivat kaikkialla Euroopassa mukaan lukien kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Kansalliset tasa-arvoelimet ovat julkisia organisaatioita, jotka antavat neuvontaa syrjinnän uhreille, selvittävät syrjintätapauksia ja raportoivat niistä sekä tiedottavat tasa-arvo-oikeuksista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa.

16.07.2020