Hyppää sisältöön

Eduskunta hyväksyi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön ehdotukset tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta täysistunnossa 6.3.2019

Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 26.2.2019. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi mietintönsä tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta 1.3.2019.

Eduskunta hyväksyi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön ehdotukset tasa-arvovaltuutetun eduskuntakertomuksesta 6.3.2019.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto 
 
1. selvittää määräaikaisia työsuhteita ja vuokratyötä koskevan lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet raskauteen ja vanhemmuuteen perustuvan syrjinnän torjumiseksi,  
 
2. laatii tarvittavat lainsäädäntömuutokset perhevapaauudistuksen toteuttamiseksi mahdollisimman pikaisesti,  
 
3. pyrkii osana palkkatasa-arvon edistämistyötä kehittämään menetelmän, jolla töiden vaativuutta on mahdollista vertailla eri toimialojen välillä,  
 
4. huolehtii siitä, että käytännön tasa-arvotyötä kehitetään kaikilla koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta lähtien siten, että sukupuoli-, oppimis- ja muista eroista johtuviin koulu- ja opiskelijatyön haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja,  
 
5. selvittää mahdollisuudet nimetä riippumaton toimielin Istanbulin sopimuksen velvoitteiden toimeenpanon seurantaan ja arviointiin sekä tarvittaessa valmistelee siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset sekä antaa seuraavan nelivuotiskauden aikana selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Istanbulin sopimuksen velvoitteiden kansallisen toimeenpanon etenemisestä sekä yhteensovittamiselimen laatimien toimenpiteiden toteutumisesta ja niiden vaikuttavuudesta,  
 
6. huolehtii tasa-arvolainsäädännön toteuttamisen ja valvonnan edellyttämistä voimavaroista sekä turvaa tasa-arvotyötä tekevien kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet tehdä pitkäjänteistä työtä tasa-arvon edistämiseksi.

14.03.2019