Hyppää sisältöön

Cityshoppari etukorttia markkinoitiin vain naisille (TAS 3/51/1998, TAS 45/07)

Tasa-arvovaltuutettu on ottanut kantaa Cityshoppari etukortin markkinointiin muun muassa lokakuussa 1998, jolloin korttia markkinoitiin vain naisille.  Tuolloin valtuutettu suositti, että markkinoinnissa tulisi selkeästi käydä ilmi, että myös miehet voivat saada etukortin.

Sittemmin kävi ilmi, että Cityshopparin markkinoinnissa ei noudatettu tasa-arvovaltuutetun suositusta, ja valtuutettu antoi 2007 lausunnon, jossa hän totesi, että markkinointi on ongelmallista tasa-arvolain säännösten näkökulmasta sekä kehotti välittömästi täsmentämään markkinointia siten, että siitä käy ilmi, että myös miehet voivat saada kortin.

Korttia markkinoivalta yritykseltä saadun selvityksen mukaan myös miehet olivat voineet saada Cityshoppari etukortin ja käyttää sillä saatavia alennuksia. Koska kortteja oli myös myönnetty miehille ja heitä oli asiakaskunnasta noin 10 prosenttia, yritys ei rikkonut tasa-arvolain tavaroiden ja palvelujen vaihdannan alalla sovellettavaa syrjinnän kieltoa.

Etukortin markkinointi oli kuitenkin edelleen suunnattu yksinomaan naisille eikä siinä ollut minkäänlaista mainintaa siitä, että myös miehet voivat kortin hankkia. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että miehillä ei tosiasiallisesti ollut naisten kanssa yhtäläisiä mahdollisuuksia hakea korttia eikä siten saada hyväkseen sen myötä tulevia etuisuuksia, joten yritys rikkoi tasa-arvolain yleistä sukupuolisyrjinnän kieltoa. Kyseistä lainrikkomuksesta ei ole tasa-arvolaissa säädetty hyvitystä, mutta siitä voi seurata vahingonkorvauslain mukainen korvausvelvollisuus.

Koska tasa-arvovaltuutettu myös vuonna 2007 annetun kehotuksen jälkeen sai toistuvia ilmoituksia siitä, että Cityshoppari etukorttia markkinoitiin edelleen vain naisille, valtuutettu muistutti palveluntarjoajaa mahdollisuudestaan viedä asia tasa-arvolautakuntaan, joka puolestaan voi sakon uhalla kieltää lainvastaisen menettelyn jatkamisen tai uusimisen. Samalla valtuutettu kehotti vakavasti yritystä lopettamaan tasa-arvolain vastaisen menettelyn.

Valtuutettu edellytti, että kyseinen elinkeinonharjoittaja ilmoittaa viimeistään 15.3.2009 mennessä muuttaneensa etukortin markkinointia niin, että siitä käy selkeästi ilmi, että kortti voidaan myöntää niin naisille kuin miehillekin. Kehotuksen saatuaan yritys muutti etukortin markkinoinnin sukupuolineutraaliksi.

27.11.2007