Valikko

Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinto tasa-arvovaltuutettu Pirkko MäkiselleSeta palkitsi tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen Asiallisen tiedon omenalla 30. kesäkuuta Pride-puistojuhlassa. Palkinto myönnettiin tasa-arvovaltuutetulle viranomaisen tekemästä pioneerityöstä transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeuksien puolesta. Tasa-arvovaltuutettu on ottanut selvittääkseen transihmisten syrjintätapauksia ja nostanut esiin transihmisiin ja intersukupuolisiin lapsiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia. Setan mukaan työ on ollut kansainvälisesti arvioiden harvinaista ja esimerkkinä muille viranomaisille.

 
Seta jakaa vuosittain Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista informaatiota seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta. Tasa-arvovaltuutettu on tehnyt vuosia aktiivista yhteistyötä sukupuolivähemmistöjen järjestöjen kanssa ja neuvotellut viranomaisten kanssa lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen kehittämisestä. Tasa-arvovaltuutetun toimisto on myös lisännyt tietoa sukupuolivähemmistöistä teettämällä selvityksen trans- ja intersukupuolisten asemasta ja järjestänyt ensimmäisenä viranomaisena seminaarin sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta.

- Olen todella iloinen ja ylpeä tästä Setalta saamastani tunnustuksesta. Se kannustaa minua ja koko tasa-arvovaltuutetun toimistoa jatkamaan työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta ja jossa toteutuu sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen totesi.

Palkinnon ovat saaneet aiemmin muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia nuoria kannustava Kaikki muuttuu paremmaksi -kampanja, kirjailija Sofi Oksanen seksuaalivähemmistöjen aseman esiin nostamisesta Suomen lähialueilla, Baltiassa ja Venäjällä sekä laulaja Jenni Vartiainen ja säveltäjä Teemu Brunila kappaleesta Ihmisten edessä.

 

30.06.2012