Toinen kohta

Tässä kohdassa on tooltip. Jos tässä olisi linkki, niin tooltippiä ei näkyisi.

Neljäs kohta

Ikonille voi määrittää sekä tumman että vaalean värin. Ikonin asemoinnin voi myös määrittää. Se on joko tekstin päällä tai alla. Tässä kohdassa ikoni on tekstin päällä.

Tässä kohdassa ikoni on tekstin alapuolella ja ikonin väri on määritetty tummaksi. Tämän ja edellisen kohdan välinen nuoli on todennäköisesti aika suuri ja epäsuhtainen. Kannattaa pitää ikoni joko pelkästään tekstin päällä tai tekstin alla.

Viides kohta