Hyppää sisältöön

Työvaatteiden verovähennysoikeudesta (TAS 274/2011, annettu 17.2.2012)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko Verohallinnon työvaatteista myönnettävää verovähennystä koskeva menettely tasa-arvolain mukainen. Yhteydenoton mukaan miespuolisen akateemisen viranhaltijan käyttämä frakki hyväksyttäisiin verotuksessa vähennyskelpoiseksi työvaatteeksi, mutta naisten käyttämää vastaavaa asua eli mustaa pukua ei hyväksyttäisi vähennyskelpoiseksi.

Verohallinto toteaa tasa-arvovaltuutetulle toimittamassaan selvityksessä, että työvaatteista aiheutuneet menot katsotaan yleensä elantokustannuksiksi. Mikäli henkilö kuitenkin pystyy osoittamaan työvaatteen rajoitetun käytön, työvaatteista on mahdollista saada verovähennys. Selvityksen mukaan Verohallinnon käytäntö perustuu oikeuskäytännön lisäksi olettamaan, jonka mukaan frakin käyttö on erittäin poikkeuksellista niin sanotuissa tavallisissa juhlatilaisuuksissa.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa lausunnossaan, että naispuolista akateemista viranhaltijaa ei saa asettaa eri asemaan miespuolisen kollegansa kanssa siinä, millä tavoin hänen odotetaan osoitettavan, että tietyn mustan puvun käyttö rajoittuu akateemisen viran hoitoon liittyviin tilaisuuksiin ja että sitä käytettäisiin frakin tapaan vain erittäin poikkeuksellisesti muissa juhlatilanteissa. Pelkästään virkatehtävissä käytettävän mustan asun hankintakustannukset tulee olla naispuolisen viranhaltijan vähennettävissä samoin edellytyksin kuin miespuolisten viranhaltijoiden frakin hankintakulut. Mikäli miehen oma ilmoitus katsotaan riittäväksi, tulee näin toimia myös naisen kohdalla.

06.03.2012