Hyppää sisältöön

Transsukupuolisten ihmisten mahdollisuuksia liikuntaan halutaan edistää (TAS 285/06)

Tasa-arvovaltuutettuun otettiin yhteyttä transsukupuolisten ihmisten epätasa-arvoisesta asemasta liikuntapalvelujen käyttäjinä. Ongelmia aiheuttaa muun muassa se, että uimahallien ja muiden liikuntatilojen puku- ja pesuhuoneissa ei ole järjestetty transsukupuolisille ihmisille mahdollisuutta intimiteettisuojaan. Intimiteettisuojaa on tärkeä erityisesti sukupuolenkorjausprosessin aikana, joka saattaa kestää 2–5 vuotta. Aina transsukupuolisille ei tehdä genitaalikorjauksia, vaan vain ns. juridinen ja sosiaalinen sukupuolen korjaus, jolloin tarve intimiteettisuojaan voi olla jatkuva. Kun liikuntapalvelujen tarjoajilta kysyy mahdollisuudesta intimiteettisuojaan pukuhuone- ja muissa järjestelyissä, joutuu usein epäasiallisten utelujen ja epäluulojen kohteeksi.

Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen perusteella. Tällä tarkoitetaan eri asemaan asettamista sukupuolen perusteella, myös esimerkiksi transsukupuolisuuden perusteella. Tasa-arvolaissa on lisäksi säännöksiä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Nämä säännökset koskevat soveltuvin osin myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden tasa-arvoisen aseman edistämistä.

Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Edistämisvelvollisuus koskee julkishallinnon kaikkia viranomaisia.

Tasa-arvovaltuutettu piti tärkeänä, että tasa-arvon toteutuminen otetaan huomioon liikuntaan liittyvässä päätöksenteossa myös sukupuolivähemmistöjen osalta. Esimerkiksi viranomaisten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu on hyvä väline sukupuolten välisen tasa-arvon ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoisen aseman edistämiseksi liikunnassa.

Tiedon jakaminen sukupuolivähemmistöistä ja niihin kuuluvien henkilöiden mahdollisista erityistarpeista liikuntapalvelujen käyttäjinä on tärkeää. Onkin hyvä, että opetusministeriö on päättänyt tiedottaa asiasta kuntakirjeessään.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että transsukupuolisten henkilöiden liikuntamahdollisuuksia voidaan edistää järjestämällä heille intimiteettisuoja liikuntatilojen pesu- ja pukuhuoneissa. Suojasta hyötyisivät myös monet muut sitä tarvitsevat ryhmät ja yksilöt. Suojaan liittyviä käytännön toimenpiteitä suunnitellessaan viranomaiset voisivat kuulla asiantuntijana esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen asioita ajavaa Potilasyhdistys Trasek ry:tä.

22.02.2008