Hyppää sisältöön

Erillään lapsistaan asuva huoltaja ei saa tietoa lapsensa esikoulutuksesta (TAS/350/2010)

Tasa-arvovaltuutettuun otti yhteyttä etäisä, joka ei ollut saanut kaupungilta tietoja lapsensa esikoulun ja koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Isällä oli yhteishuoltajuus lapsen äidin kanssa.

Tasa-arvovaltuutetun tekemän selvityksen perusteella kävi ilmi, että silloin kun lapsi ilmoitetaan päiväkotiin tai esikouluun, ei asiakastietojärjestelmään kirjaudu tietoja etävanhemmasta. Sen sijaan järjestelmään kirjataan tieto lähivanhemman kanssa elävästä puolisosta tai avopuolisosta, jolle päivähoito- ja esiopetuspäätökset menevät myös tiedoksi.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että yhteiskuntamme tärkeä tasa-arvohaaste on saada isät entistä enemmän toimimaan aktiivisina vanhempina. Myös eronneiden isien asemaan vanhempina tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Tietokonejärjestelmiä ei voida pitää oikeutettuna syynä siihen, ettei etävanhemmalla ole mahdollisuutta saada lapsestaan tietoja. Käytäntöjä tulee aktiivisesti pyrkiä muuttamaan siten, että ne palvelevat tasa-arvoisesti sekä äitejä että isiä, myös eron jälkeen.

15.02.2011