Vi bygger våra webbplats och ber om ursäkt för eventuella besvär.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar jämställdhetslagen och främjar jämställdhet mellan könen

Ombudsmannen ger instruktioner och råd om frågor som gäller jämställdhetslagen, diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och främjande av jämställdheten.

Verksamhet