Utvärdering och uppföljning

I det planmässiga jämställdhetsarbetet som utförs på läroanstalten ingår även en bedömning av hur de åtgärder som man tidigare kommit överens om att genomföra för att främja jämställdheten har förverkligats.

Då man utvärderar åtgärderna kan man granska om de varit tillräckligt effektiva och vad det beror på om de fastställda målen inte har uppnåtts. I praktiken är det naturligast att göra utvärderingen i samband med uppdateringen av jämställdhetsplanen, och samtidigt kan utvärderingen fungera som grund för förberedelsen av de nya åtgärderna.

Om man utarbetat en jämställdhetsplan för två eller tre år lönar det sig att följa upp åtgärderna varje år.