Löneskillnader och lönediskriminering

På bilden läser en kvinna som arbetar på ett kafé förvirrat sin lönebesked.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är ett betydande och långvarigt jämställdhetsproblem. Inkomstskillnaden mellan könen på hela arbetsmarknaden var cirka 16 procent 2017. Kvinnornas inkomster var i genomsnitt 83,9 procent av männens inkomster (källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex 2017). Inkomstskillnaden mellan könen varierar dock mellan olika arbetsmarknadssektorer (staten, kommunerna och den privata sektorn) och den varierar också yrkesvis.  

De genomsnittliga löneskillnaderna på arbetsmarknaden eller inom en viss bransch är inte samma sak som lönediskriminering enligt jämställdhetslagen. 

Jämställdhetslagen förbjuder lönediskriminering på grund av kön 

Jämställdhetslagen förbjuder lönediskriminering på grund av kön. (8 § 1 mom. 2 punkten och 3 punkten i jämställdhetslagen). Förbuden i jämställdhetslagen gäller i regel löneskillnader mellan arbetstagare som är anställda hos samma arbetsgivare. 

  • Det är diskriminering att tillämpa lönevillkor så att en eller flera arbetstagare missgynnas på grund av sitt kön jämfört med en annan eller flera andra anställda hos samma arbetsgivare som utför samma eller lika arbete, om inte det finns ett godtagbart skäl till förfarandet.
  • Det kan även vara fråga om diskriminering om en person missgynnas i fråga om lön på grund av graviditet, förlossning eller något annat skäl som berör personens kön. En arbetstagare får inte heller lönediskrimineras på grund av sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.

Den här webbplatsen informerar om när förbuden mot lönediskriminering i jämställdhetslagen ska tillämpas samt behandlar centrala begrepp i anslutning till förbudet mot lönediskriminering. 

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

Av jämställdhetsombudsmannen får du instruktioner och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad.

Diskriminering i arbetslivet:

  • Om du hör till ett fackförbund, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
  • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackförbundens medlemsavgifter ingår rätt till juridisk rådgivning.
  • Du kan också kontakta ett offentligt rättsbiträde, en juristbyrå eller en advokat. Juridiska tjänster är vanligen avgiftsbelagda. Kontrollera om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnader.

Som mindre bemedlad kan du vara berättigad till gratis eller delvis avgiftsbelagd rättshjälp av ett offentligt rättsbiträde.