Att genomföra lönejämförelser

När man bedömer om någon enligt jämställdhetslagen diskrimineras i fråga om lön, förutsätter detta i allmänhet att personens lön jämförs med en annan arbetstagares lön. Här beskrivs de faktorer som krävs för en jämförelse.