Kontakta jämställdhetsombudsmannen

En kvinna vid datorn pratar i telefon.

Av jämställdhetsombuds-mannen får du instruktioner och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. Om du behöver rådgivning i ditt ärende och vill ha svar snabbt, kontakta då den rådgivningen:

Jämställdhetsombudsmannens rådgivningsnummer: 0295 666 842 (måndag–tisdag kl 9–11 och onsdag–torsdag kl 13–15)

Du får råd om hur du ska handla i ditt fall. Jämställdhetsombudsmannens rådgivning är avgiftsfri och konfidentiell. Du kan också ta kontakt anonymt.

Om vår expert anser att ett skriftligt utredningsförfarande behövs för att utreda diskrimineringen får du råd om hur det lönar sig att bereda meddelandet till jämställdhetsombudsmannen. Vi rekommenderar att du ringer rådgivningen innan du kontaktar ombudsmannen skriftligen.

Kolla också om du kan hitta råd på sidan Vanliga frågor.

Kontakta skriftligen

1) Kontaktblankett

Om du vill att jämställdhetsombudsmannen utredar din sak då du misstänker diskriminering på grund av kön vi ber dig vänligen kontakta oss med skyddat kontaktblankett. Om du behöver hjälp med att använda blankett kan du kontakta registratorskontoret, email: tasa-arvo(at)oikeus.fi eller rådgivningsnumret 0295 666 842 (må-ti kl 9-11 och ons-to kl 13-15).

2) e-post

Du kan be jämställdhetsombudsmannen att undersöka ditt ärende genom e-posten tasa-arvo(at)oikeus.fi.

Med sekretessbelagda och känsliga uppgifter: använda skyddat e-post. Skyddat e-post är gratis och lätt och tryggt att använda.

Man borde inte skicka sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter i vanlig e-post. Sådana sekretessbelagda information är till exempel information som gäller inkomst, förmögenhet eller beskattning, hälsotillstånd, någons behov av socialvårdstjänster, skadestånd, gripande eller häktning.

Hur skicka skyddad e-post

Registrera dig själv som användare här.

Öppna bekräftelselänken som har kommit till den e-postadress som du har anmält. Nu kan du skicka skyddad e-post och lägga till dokument och bilagor (max 150 mt. Man kan också packa filen). Du får en bekräftelse till din e-post.

Här får du anvisningar om användningen: Att skicka skyddad e-post: anvisning för kunder (pdf).

3) Dataskydd

Skriftliga meddelanden behandlas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621). Lagen fastställer att till exempel uppgifter om hälsotillståndet eller socialförmåner hos den person som begärt utlåtande av jämställdhetsombudsmannen alltid är sekretessbelagda.

Den som är föremål för klagomålet får i samband med hörandet kännedom om namnet på den som misstänker diskriminering. Innan ärendet avgörs övervägs offentligheten hos dokumenten från fall till fall.

I jämställdhetsombudsmannens klient- och behandlingsdataregister sparas de uppgifter som är nödvändiga för at jämställdhetsombudsmannen ska kunna sköta sina uppgifter. Vi månar om ditt dataskydd och behandlar dina personuppgifter varsamt. Mer information om dina rättigheter inom dataskyddet och om behandlingen av personuppgifter: jämställdhetsombudsmannens dataskyddsbeskrivning.