Kontaktuppgifter

Illustration bild.

Jämställdhetsombudsmannen

Postadress: PB 22, 00023 Statsrådet

Besökadress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors

Växel: 0295 666 830
Registratorskontor: 0295 666 840
Media: 0295 666 837
Jämställdhetsombudsmannens sekreterare: 0295 666 839

Rådgivningsnumret (måndag-tisdag kl 9-11 och onsdag-torsdag kl 13-15): tel. 029 566 68 42

E-post: tasa-arvo(at)oikeus.fi

Misstänker du om att du har blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck? Se Kontakta jämställdhetsombudsmannen och Vanliga frågor