Kontaktuppgifter

Jämställdhetsombudsmannen
PB 22, 00023 Statsrådet

Besökadress:
Tavastvägen 3, 00530 Helsingfors

Växel: 0295 666 830
Registratorskontor:: 0295 666 840
Media: 0295 666 837
Jämställdhetsombudsmannens sekreterare: 0295 666 839

Rådgivningsnumret: (ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-11): 0295 666 842

E-post: tasa-arvo(at)oikeus.fi
Personalens e-post: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi

Misstänker du om att du har blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck? Se Kontakta jämställdhetsombudsmannen och Vanliga frågor

Jämställdhetsombudsmannen betjänar normalt trots coronavirusläget.