Främjande av jämställdheten

Bestämmelserna om främjandet av jämställdhet handlar om att myndigheter, utbildningsordnare och andra samfund som tillhandahåller utbildning eller undervisning samt arbetsgivare är skyldiga att främja jämställdhet.

Myndigheterna ska utvärdera all sin verksamhet ur olika könsperspektiv och ta fram metoder som främjar jämställdhet.

Jämställdheten främjas också genom kvotering.

På läroanstalter och i arbetslivet främjas jämställdheten bland annat med jämställdhetsplaner.