För vem gäller förbudet mot diskriminering vid anställning?

Jämställdhetslagens bestämmelser som gäller arbetstagare iakttas i tillämpliga delar också i fråga om den som arbetar i "ett annat rättsförhållande som kan jämställas med ett anställningsförhållande".