Allmänt förbud mot diskriminering

Jämställdhetslagen kan tillämpas i nästan hela samhället. Undantag är förhållanden mellan familjemedlemmar och övriga privata förhållanden samt verksamhet som berör religionsutövning.

Flera livsområden berörs av särskilda diskrimineringsförbud. Sådana är arbetslivet, läroanstalter, intresseorganisationer eller verksamhet som berör tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (8–8 e § i jämställdhetslagen).

I jämställdhetslagen ingår även ett allmänt förbud mot diskriminering (7 § i jämställdhetslagen). Förbudet kan tillämpas då de särskilda förbuden inte tillämpas.

Jämställdhetsombudsmannen har granskat följande fall, bland andra, gällande det allmänna förbudet mot diskriminering:

  • praxis vid beslut om utkomststöd att i fall där sökanden är hustrun eller den kvinnliga sambon fatta och skicka ut beslutet i makens namn och betala pengarna till makens konto om inget annat angetts i ansökan
  • olika ersättning för osteoporosmedicin för kvinnor och män 
  • jämlikhetens förverkligande i screeningundersökningar, då inga screeningundersökningar görs för att hitta prostatacancer, men de används för att hitta bröstcancer och cancer i livmoderhalsen
  • olika krav gällande hårets längd och muskelkonditionstest för kvinnor och män som fullgör beväringstjänst eller frivillig värnplikt.

Påföljder av brott mot det allmänna förbudet mot diskriminering

Ingen gottgörelse betalas för brott mot det allmänna förbudet i jämställdhetslagen. Den som har brutit mot förbudet mot diskriminering kan genom ett domstolsbeslut dömas att betala ersättning till den som blivit utsatt för diskriminering till exempel med stöd av skadeståndslagen, om det konstateras att det finns grunder för detta med stöd av skadeståndslagen.

Jämställdhetsombudsmannen kan vissa fall föra ett ärende gällande brott mot det allmänna förbudet mot diskriminering till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Nämnden kan förbjuda att det diskriminerande förfarandet fortsätter eller upprepas, vid behov vid vite.