Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen hjälper dig

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

Av jämställdhetsombudsmannen får du instruktioner och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad.

Diskriminering i arbetslivet:

  • Om du hör till ett fackförbund, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
  • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackförbundens medlemsavgifter ingår rätt till juridisk rådgivning.
  • Du kan också kontakta ett offentligt rättsbiträde, en juristbyrå eller en advokat. Juridiska tjänster är vanligen avgiftsbelagda. Kontrollera om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnader.

Som mindre bemedlad kan du vara berättigad till gratis eller delvis avgiftsbelagd rättshjälp av ett offentligt rättsbiträde.

Kontakta jämställdhetsombudsmannen

Av jämställdhetsombudsmannen får du instruktioner och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck.

1) Textsamtal

Om du behöver juridisk rådgivning i ditt ärende och vill ha svar snabbt, kontakta då den juridiska rådgivningen:

Jämställdhetsombudsmannens rådgivningsnummer: 0295 666 842 (må–to 9–11 och 13–15, fre 9–11)

Du får råd om hur du ska handla i ditt fall. Jämställdhetsombudsmannens rådgivning är avgiftsfri och konfidentiell. Du kan också ta kontakt anonymt.

Om vår expert anser att ett skriftligt utredningsförfarande behövs för att utreda diskrimineringen får du råd om hur det lönar sig att bereda meddelandet till jämställdhetsombudsmannen. Vi rekommenderar att du ringer rådgivningen innan du kontaktar ombudsmannen skriftligen.

Kolla också om du kan hitta råd på sidan Vanliga frågor.

2) Kontakta skriftligen

1) Kontaktblankett

Om du vill att jämställdsombudsmannen utredar din sak då du misstänker diskriminering på grund av kön vi ber dig vänligen kontakta oss med skyddat kontaktblankett.

2) E-post

Du kan be jämställdhetsombudsmannen att undersöka ditt ärende genom e-posten tasa-arvo(at)oikeus.fi.

Med sekretessbelagda och känsliga uppgifter: använda skyddat e-post. Skyddat e-post är gratis och lätt och tryggt att använda.

Man borde inte skicka sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter i vanlig e-post. Sådana sekretessbelagda information är till exempel information som gäller inkomst, förmögenhet eller beskattning, hälsotillstånd, någons behov av socialvårdstjänster, skadestånd, gripande eller häktning.

Hur skicka skyddad e-post

Registerera dig själv som användare här.

Öppna bekräftelselänken som har kommit till den e-postadress som du har anmält. Nu kan du skicka skyddad e-post och lägga till dokument och bilagor (max 150 mt. Man kan också packa filen). Du får en bekräftelse till din e-post.

Här får du anvisningar om användningen: Att skicka skyddad e-post: anvisning för kunder (pdf)