Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen publicerade utredning av könsminoriteternas ställning

Enligt en utredning som genomförts på uppdrag av jämställdhetsombudsmannen är könsminoriteterna osynliga i samhället, lagstiftningen och myndigheternas praxis i Finland. Könsminoriteterna nämns inte separat ens i lagstiftningen som gäller skydd mot diskriminering. Utredningen är baserad på intervjuer med olika myndigheter och organisationer som representerar könsminoriteter.

Individers könsidentitet och könsuttryck kan ta sig många olika uttryck och alla identifierar sig inte entydigt som kvinna eller man. Till könsminoriteterna hör exempelvis transkönade, transgenderister och transvestiter samt interkönade personer. Könsminoriteterna förväxlas fortfarande ofta felaktigt med de sexuella minoriteterna, såsom homo- och bisexuella.

Även bland personer som har yrkesutbildning inom hälsovården, socialbranschen och undervisningen är mångfalden i fråga om individers kön relativt obekant. Därför vore det viktigt att snabbt planera och genomföra yrkesinriktad fortbildning.

Utöver bristen på sakkunskap framgick av utredningen också många andra problem som könsminoriteterna möter. Dessa inkluderade diskriminering, missförhållanden i translagen såsom kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga, befolkningsdata- och namnfrågor, sjukförsäkringens ersättningspraxis, föråldrade sjukdomsklassificeringar samt praxis i fråga om vård av interkönade barn.

Könsminoriteternas situation har på senare tid diskuterats också internationellt. Utredningen omfattar rekommendationer för förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet, som har utfärdats av Europarådets ministerkommitté och kommissionären för mänskliga rättigheter. Man kan jämföra situationen i Finland med dessa rekommendationer och låta dem styra förbättringen i könsminoriteternas ställning.

Utredning av könsminoriteternas ställning (på finska): Selvitys sukupuolivähemmistöjen asemasta.pdf (676.5 kt )

27.03.2012