Diskriminering på grund av graviditet är inte en lek.

Nolltolerans mot diskriminering på grund av graviditet!


Graviditetsdiskriminering är ett aktuellt jämställdhetsproblem i arbetslivet som på flera sätt påverkar kvinnors karriärplaner, rättvist uttagande av familjeledighet och unga vuxnas planer på att bilda familj. Diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet är ett fenomen som jämställdhetsombudsmannen och arbetstagarförbunden känner väl.

Lagen förbjuder entydigt diskriminering av arbetstagare på grund av graviditet eller familjesituation. Trots det är det fortfarande vanligt inom de flesta områden och samtliga sektorer att kännedom om en arbetstagares graviditet påverkar dennes anställning. Det handlar om ett betydande problem. Endast en liten del av dem som utsätts för diskriminering vågar ta tag i saken och söka hjälp.

Jämställdhetsombudsmannen kräver nolltolerans mot diskriminering på grund av graviditet. På den här sidan hittar du praktiska råd om du misstänker diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet. Om du misstänker diskriminering, vänligen kontakta oss.