Hoppa till innehåll

Utlåtande till riksdagens stora utskott om statsrådets redogörelse om EU-politiken (SRR 7/2020 rd) (TAS 152/2021, utfärdat 19.5.2021)

Jämställdhetsombudsmannen har gett ett utlåtande till riksdagens stora utskott om statsrådets redogörelse om EU-politiken (SRR 7/2020 rd). I sitt utlåtande tar jämställdhetsombudsmannen upp Europeiska kommissionens jämställdhetsstrategi 2020–2025, åtgärderna för mer transparent lönesättning och ökad öppenhet i fråga om löner samt vikten av att bekämpa könsrelaterat våld och förbättra ställningen av könsminoriteter.

Jämställdhetsombudsmannens utlåtande finns bifogat i sin helhet (på finska).
 

19.08.2021