Hyppää sisältöön

Lausunto eduskunnan suurelle valiokunnalle valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta (VNS 7/2020 vp) (TAS 152/2021, annettu 19.5.2021)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut eduskunnan suurelle valiokunnalle lausunnon valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta (VNS 7/2020 vp). Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu käsittelee Euroopan komission tasa-arvostrategiaa 2020-2025, toimenpiteitä palkkauksen läpinäkyvyyden ja palkka-avoimuuden lisäämiseksi sekä sukupuolittuneen väkivallan kitkemisen ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamisen tärkeyttä.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä.

19.08.2021