Hoppa till innehåll

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse och jämställdhet mellan könen (TAS 248/2021, utfärdat 6.5.2021)

Jämställdhetsombudsmannen har gett ett utlåtande till riksdagens kulturutskott om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse (SRR 1/2021 rd).

Det finns en väldigt bra förståelse för utbildningssystemets betydelse för jämställdheten mellan könen. Statsminister Sanna Marins regering har bland annat i sitt jämställdhetsprogram 2020–2023 satt som mål att på ett systematiskt sätt främja jämställdhet och jämlikhet på olika utbildningsstadier och inom småbarnspedagogiken.

I statsrådets utbildningspolitiska redogörelse har jämställdheten mellan könen emellertid beaktats endast blygsamt. I redogörelsen behandlas bland annat differentieringen av utbildningsområdena enligt kön (segregering) och skillnaderna i inlärningsresultaten enligt kön endast översiktligt. I redogörelsens mål och åtgärder förbigås jämställdheten mellan könen i praktiken helt.

I redogörelsen konstateras om mål som gäller inlärningsskillnaderna bland annat att inlärningsskillnaderna mellan eleverna ska vara små före 2040. I redogörelsen sätts dock inga mål för att minska kunskaps- och inlärningsskillnaderna mellan könen inom den grundläggande utbildningen. 

Segregeringen på arbetsmarknaden och utbildningsområdena behandlas i redogörelsen endast för högskolornas del. Det är dock klart att man bör fästa uppmärksamhet vid minskning av segregeringen senast i den grundläggande utbildningen. Till exempel stereotypa uppfattningar om ”kvinno- och mansbranscher” börjar påverka barn och ungas val vid ett mycket tidigt skede, och frågan bör beaktas helst redan inom småbarnspedagogiken.
 

19.05.2021