Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2020 har publicerats

Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2020.

Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse beskriver ombudsmannens arbete under 2020 ur perspektivet att övervaka diskrimineringsförbud i jämställdhetslagen och främja jämställdhet.

Till ombudsmannens årsberättelse har man t. ex. valt utlåtanden till riksdagen och andra myndigheter och exempel på misstankar om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet, diskriminering vid anställning och lönediskriminering.

Coronasituationen präglade året 2020 och påverkade också på det praktiska arbetet av jämställdhetsombudsmannens byrå.  Trots coronakrisen har skriftliga kontakter som jämställdhetsombudsmannen tagit emot ökat under 2020 jämfört med året innan. Antalet skriftliga kontakter som gäller diskriminering ökade med cirka 35 %.

 

 

11.06.2021