Kakor (cookies), dataskydd och integritetsskydd på jämställdhetsombudsmannens webbtjänst

Vi använder kakor på vår webbplats för att följa hur besökarna använder vår webbplats samt för att förbättra användbarheten och prestandan av vår webbplats. En del av kakorna tillhör programvara av tredje part. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår användning av kakor som en del av vår webbplats. Mer detaljerad information om kakor finns nedan i beskrivningen av integritetsskyddet och kakor.

Kakor (cookies)

Vi använder s.k. kakor (”cookies”) på vår webbplats för att följa användningen av vår tjänst. Kakor är korta textfiler som webbservern lagrar på användarens hårddisk. Med hjälp av cookies samlar man från Tasa-arvo.fi in information med vilken man utvecklar tjänstens prestanda, funktioner och struktur. Huvudsyftet är att förbättra användarupplevelsen. Användarens webbläsare godkänner kakorna, men användaren kan förhindra användningen av kakor i inställningarna till sin webbläsare eller genom att radera kakorna från sin webbläsare efter att ha använt tjänsten. Ytterligare information om webbläsarspecifika bruksanvisningar finns i anvisningarna för webbläsaren. De tjänster som ingår i webbtjänsten kan emellertid förutsätta att kakor godkänns för att fungera.

Dataskydd

Det är säkert att använda vår webbplats och kontaktblanketten, eftersom webbplatsen tillhandahåller en säker anslutning. Kontrollera ändå följande om du använder en dator som även används av andra:

  • Rensa webbläsarens cacheminne efter användning. Det gör du i webbläsarens meny under Inställningar.
  • Stäng webbläsaren när du slutar använda webben. På detta sätt säkerställer du att följande användare inte kommer åt de sidor som du besökt.
  • Om du skickar e-post till vårt kontor, ansvarar jämställdhetsombudsmannen inte för dataskyddet av den e-post du använder.

Integritetsskydd på Tasa-arvo.fi

Användningen av diskrimineringsombudsmannens webbtjänst sker anonymt och inga identifierbara uppgifter samlas in om webbplatsens användare. Alla eventuella tredjepartsflöden (bl.a. Twitter, Facebook, LinkedIn) och programvaror i tjänsten kan använda kakor enligt sin egen praxis när man övergår till deras tjänster. 

Länkar till andra webbtjänster

Länkar och delningsknappar från vår webbplats till tjänster på sociala medier förmedlar inte information om användaren till dessa tjänsteleverantörer, om länkarna och knapparna för att dela inlägget inte klickas. Information om kakor för sociala medietjänster finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Jämställdhetsombudsmannen samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera nättjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten.

Behandling av personuppgifter i samband med produktionen av nättjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att jämställdhetsombudsmannen ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Valtori är tjänsteleverantör för jämställdhetsombudsmannens nättjänster. Valtoris avtalspart Cloudflare Inc. utnyttjar en procent av besöksuppgifterna för att utveckla sina tjänster och överför dem för detta ändamål till Förenta staterna. Grunden för överföring av personuppgifter till Förenta staterna är de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.
Behandling av personuppgifter i jämställdhetsombudsmannens tjänster

Gemensamt personuppgiftsansvariga

Jämställdhetsombudsmannens webbplats finns i statsrådets gemensamma publikationsplattform (YJA). Därför är jämställdhetsombudsmannen och statsrådets kansli gemensamt personuppgiftsansvariga när personuppgifter behandlas på jämställdhetsombudsmannens webbsidor. Jämställdhetsombudsmannen ansvarar för innehållet på sin webbplats och använder webbanalys för att fullgöra sina uppgifter. Läs mer om ansvarsområdena och dataskyddsrättigheter: Ansvarsområden för de gemensamt personuppgiftsansvariga.