Gravid eller på familjeledighet? Ta reda på dina rättigheter

Det är okej att söka arbete även under en graviditet

 

 1. En graviditet gör dig inte olämplig för ett nytt arbete. Skicka in en ansökan om du hittar en intressant arbetsplatsannons. 
   
 2. Du behöver inte berätta om din graviditet i något skede av rekryteringsprocessen. Du kan också vägra att besvara frågor om barn eller att skaffa barn. Vägran får inte inverka på slutresultatet av rekryteringen.
   
 3. Om det nya arbetet äventyrar din eller fostrets hälsa ska du informera arbetsgivaren om din graviditet genast efter valet. Genom arbetarskyddsåtgärder tryggas din hälsa och säkra arbetsförhållanden fram till moderskapsledigheten.
   
 4. Rekryteringsbeslutet får inte påverkas av graviditet, barn eller familjeledighet. Det här gäller även visstidsanställningar. Rekryteringsbeslutet ska grunda sig på en bedömning av kompetensen. 

Jag är i arbete och blir gravid. Hur ska jag handla?

 

 1. Anmäl graviditeten till arbetsgivaren senast 2 månader före den planerade graviditetsledighetens början. Du är inte skyldig att informera om din graviditet innan dess. Graviditet, barn och planer för familjeledigheter är dina privata angelägenheter.
   
 2. Din position i arbetsgemenskapen får inte försämras när du blir gravid eller anmäler att du ska vara familjeledig. En graviditet får inte påverka din lön eller fördelningen av arbetsuppgifter på ett ofördelaktigt sätt, och inte heller din rätt till utbildning eller avancemangsmöjligheter.
   
 3. Ingen kan sägas upp på grund av graviditet och en graviditet får inte vara grund för att arbetsavtalet upphör under prövotiden.
   
 4. Om du har en visstidsanställning, får en förlängning av arbetsavtalet eller omvandling till fast anställning inte påverkas av din graviditet eller familjeledighet. Du vet väl också att ett arbetsavtal för viss tid inte får upphöra vid familjeledighetens början. 

Jag är familjeledig. Vad kan jag förvänta mig av arbetsgivaren?

 

 1. Om det sker förändringar på din arbetsplats under familjeledigheten, ska du beaktas på samma sätt som övriga arbetstagare. Du kan komma överens med din chef om hur ni ska hålla kontakt under din familjeledighet.
   
 2. Under familjeledigheten får du inte sägas upp av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker, såvida inte arbetsgivarens verksamhet upphör helt och hållet.

Handla klokt när arbetstagaren återvänder efter familjeledigheten

 

 1. Kom överens med den gravida om hur ni ska hålla kontakt under familjeledigheten. Förbered återkomsten för den arbetstagare som varit familjeledig i god tid.  
   
 2. Kom ihåg att den som återvänder efter en familjeledighet i första hand har rätt till sina tidigare arbetsuppgifter. Om det inte är möjligt har hon eller han rätt till motsvarande uppgifter. En vikarie kan inte ersätta en arbetstagare som återvänder efter familjeledighet.