Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriets och jämställdhetsombudsmannens rekommendation om examensbetyg samt intyg över studie- och examensprestationer för personer som genomgår könskorrigering (OKM/8/591/2013, utfärdad 27.8.2013)

Undervisnings- och kulturministeriet och jämställdhetsombudsmannen rekommenderar att utbildnings- och undervisningsanordnarna, högskolorna, examenskommissionerna och Studentexamensnämnden vid begäran ger examensbetyg samt intyg som gäller studie- och examensprestationer med nya personuppgifter till personer som genomgår könskorrigering. Intygen kan utfärdas med nya namnuppgifter redan när förnamnet ändrats. Den som utfärdar intyget kan kontrollera namn- och/eller personuppgifter exempelvis från ett ämbetsbetyg eller identitetskort.

Nya examens- och andra avgångsbetyg har utfärdats med stöd av undervisnings- och kulturministeriets tidigare rekommendation från 1997, men det är fortfarande nödvändigt att förenhetliga praxis och öka medvetenheten om ärendet. Undervisnings- och kulturministeriet och jämställdhetsombudsmannen förnyar rekommendationen också på grund av de nya internationella och nationella riktlinjerna som gäller könsminoriteternas ställning. I riktlinjerna betonas rätten till integritetsskydd och icke-diskriminering för personer som genomgår könskorrigering.

Rekommendationen och dess bakgrund i sin helhet på svenska och finska:

Undervisnings- och kulturministeriets och jämställdhetsombudsmannens rekommendation om examensbetyg samt intyg över studie- och examensprestationer för personer som genomgår könskorriering (OKM/8/591/2013) .pdf (354.4 kt )

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun suositus sukupuoltaan korjaavien henkilöiden tutkintotodistuksista sekä opinto- ja tutkintosuorituksia koskevista todistuksista (OKM/8/591/2013) .pdf (345.1 kt )

 

03.10.2013