Hoppa till innehåll

Lagen erbjuder förlikningsmöjlighet: ändringen av jämställdhetslagen förbättrar det rättsliga skyddet för den som upplevt diskriminering

Jämställdhetsombudsmannen fått behörighet att främja förlikning

I fortsättningen är det möjligt för jämställdhetsombudsmannen att främja förlikning i ärenden som gäller diskriminering som avses i jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av kön, könsidentitet och könsuttryck.

Jämställdhetsombudsmannen har länge föreslagit att förlikning ska läggas till i lagen och gläder sig åt lagändringen eftersom den förbättrar det rättsliga skyddet för den som upplevt diskriminering. Möjligheten till förlikning är viktig för båda parterna i ett tvistemål. Förfarandet kan vara ett bra alternativ till en rättegång som i många fall är dyr, långvarig och har en osäker utgång.

Förlikningsförfarandet är frivilligt och grundar sig på parternas samtycke. Genom förlikning kan man också avtala om till exempel ekonomisk ersättning. Hos diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan man ansöka om fastställelse av förlikning och en fastställd förlikning ska verkställas liksom en lagakraftvunnen dom.

Ändringen förenhetligar jämställdhetslagens och diskrimineringslagens rättsmedel eftersom förlikning redan finns i diskrimineringslagen. Bestämmelserna om främjande och fastställelse av förlikning trädde i kraft den 15 november 2016.

16.12.2016