Hoppa till innehåll

Könskvoter vid antagning av studerande (TAS 217/2017, utfärdat 7.1.2020)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda huruvida de grunder för antagning av studerande som idrotts- och hälsovetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet tillämpar är förenliga med jämställdhetslagen. Enligt rådande antagningspraxis tillämpas könskvoter när sökande kallas till det andra skedet av inträdesprovet till huvudämnesgruppen idrottsbiologi vid Jyväskylä universitet och till det andra skedet av idrottspedagogiken samt i det slutliga valet.

Under beredningen av ärendet hörde jämställdhetsombudsmannen idrotts- och hälsovetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet, undervisnings- och kulturministeriet samt Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap rf. Dessutom reserverades Jyväskylä universitet möjlighet att ge ett separat utlåtande om idrotts- och hälsovetenskapliga fakultetens utredning.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att det inte lagts fram tillräckliga motiveringar för att upprätthålla könskvoterna i Jyväskylä universitets antagningspraxis. Således strider denna praxis mot jämställdhetslagen. Jyväskylä universitet ombads att inom sex månader meddela jämställdhetsombudsmannen vilka åtgärder man har vidtagit efter att ha fått utlåtandet.

28.05.2020