Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen söker kommunikationshögskolepraktikant

En högskolepraktikplats för kommunikationsstuderande eller för en genusvetenskapsstuderande eller social psykologi/sociologi studerande med inriktning mot kommunikation erbjuds för 3–4 månader på jämställdhetsombudsmannens byrå för tiden september-december.

Högskolepraktikantens huvudsakliga arbetsuppgifter

Praktikanten jobbar med kommunikationsexpert och hjälper till i jämställdhetsombudsmannens dagliga kommunikation. Arbetsuppgifterna ger en mångsidig erfarenhet inom många olika delområden samt inom övervakning av jämställdhetslagen och främjande av jämställdhet. Tyngdpunkten för praktiken är daglig kommunikation: jämställdhetsombudsmannens kommunikation för intressentgrupper (nyhetsbrev och i sociala medier) och webbkommunikation (jämställdhetsombudsmannens webbsidor och intra projekt). Arbetsuppgifterna kan även omfatta andra kommunikationsuppgifter.

Av praktikant förväntar vi oss

Vi önskar att sökanden har hunnit lite längre i sina studier. Utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift på finska är ett måste. Sökanden har fördel av goda kunskaper i nationalspråken. Med tanke på arbetsuppgifterna önskar vi att sociala medier är en naturlig miljö för sökanden. Det är också en fördel om sökanden behärskar Canva program samt har förståelse för inkluderande och tillgänglig kommunikation. Förtrogenhet med jämställdhetsfrågor anses också vara en fördel för den sökande. Dessutom uppskattar vi kreativitet, förmåga att anpassa sig samt förmåga att arbeta självständigt.

Löneuppgifter

Högskolepraktikants lön 1632 euro/månad. Vi hoppas att praktikanten har beviljats praktikantstöd.

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män följs. Ombudsmannen ger anvisningar och råd i frågor som gäller jämställdhetslagen, diskriminering på grund av kön och främjandet av jämställdhet.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende lagtillsynsmyndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Jämställdhetsombudsmannens byrå har elva anställda.

Arbetsgivaren erbjuder en subventionerad lunch. Möjligheten att delvis arbeta på distans.

I sin verksamhet betonar jämställdhetsombudsmannen jämställdhet och likabehandling och uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Därför önskar vi ansökningar av personer i olika åldrar och av olika kön samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter.

Tid

 3–4 månader för tiden september-december 

 

Arbetsplatsens läge

Tavastvägen 3, 00530 Helsingfors;  från 30.5.f Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors

Ansök

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

Jämställdhetsombudsmannen registratorskontoret
PB 22
00023 Helsingfors

Mer information

Kommunikationsexpert Päivi Ojanperä 0295666837, paivi.ojanpera(at)oikeus.fi

20.05.2024