Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsman Rainer Hiltunen började sin tjänst

Jämställdhetsombudsman Rainer Hiltunen.

Statsrådet utnämnt Rainer Hiltunen till tjänsten som jämställdhetsombudsman i mars 2023. Han började den femåriga mandatperioden som ombudsman den 17 april 2023.

Rainer Hiltunen har en lång karriär inom att främjandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Innan Hiltunen blev utnämnt till jämställdhetsombudsman arbetade han mer än i 20 år vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Till sin utbildning har han högre högskoleexamen i juridik.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Jämställdhetsombudsman arbetar för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering. Ombudsmannens uppgift är att övervaka jämställdhetslagen, i synnerhet förbuden mot diskriminering. 

17.04.2023