Hoppa till innehåll

Ett arbetsliv som är jämställt, behandlar alla lika och tar barnen i beaktande, ökar sysselsättningen

 

Behovet att öka sysselsättningen är ett av de största politiska samtalsämnena i Finland. Regeringen förväntas under den kommande höstens budgetmangling besluta om sysselsättningsåtgärder som skulle ge 30 000 nya arbetsplatser. Barnombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen betonar att målen för sysselsättning inte går att nå om inte de diskriminerande strukturerna och hindren i arbetslivet rivs.

En enorm kunskap hamnar idag utanför arbetslivet: 80 % av alla personer med funktionsnedsättning är inte i arbetslivet, diskriminering på grund av graviditet är fortfarande ett stort problem i Finland, att kombinera arbetsliv och familj är svårt för en del familjer, ojämlikheten bland barn och unga ökar och rasismen påverkar utbildnings- och arbetsmöjligheterna. 

Barnombudsmannenjämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen föreslår olika åtgärder som skulle öka sysselsättningen i Finland. Ombudsmännen understryker att målen för sysselsättning förutsätter en arbetsmarknad som är öppen för alla. Ombudsmännen vill också påminna om att alla åtgärder inte nödvändigtvis går att räkna i pengar. 

- Vi måste utgå ifrån att alla har rätt till arbete. Fördomar, diskriminerande praxis och strukturer i arbetslivet lämnar en stor grupp människor utanför. Det här är ogynsamt för hela vårt samhälle om man tänker på känsla av samhörighet eller effektivitet, konstaterar Katri Linna, överinspektör hos diskrimineringsombudsmannen.

- Diskriminering på grund av graviditet och föräldraledighet verkar vara ett evighetsproblem och det påverkar särskilt kvinnors varaktighet i arbetslivet. Atypiska arbetsförhållanden är också mer ett problem för kvinnor. Lagstiftningen är till stora delar i skick, men praxis på arbetsplatserna  och attityderna kräver ännu arbete. Med god praxis och förebyggande av diskriminering skulle vi säkert få bättre kvalitet i arbetslivet och också bättre resultat, bedömer jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara. 

- Särskilt föräldrar till småbarn och ensamförsörjare kan uppleva att kombinationen av familjeliv och arbete är utmattande. En smidig vardag förutsätter stöd från samhället, konstaterar barnombudsman Elina Pekkarinen. Det är också viktigt att stöda unga då de kommer in i arbetslivet så att upplevelsen av arbete blir positiv, fortsätter hon. 

Ombudsmännens åtgärder för att öka sysselsättningen:

 1. Förändring av attityder och strukturer inom arbetslivet - bort från fördomar och diskriminerande strukturer 
 2. Ingripade i rasismen i arbetslivet
 3. Personer med funktionsnedsättning skall ses som arbetstagare och inte som föremål för välgörenhet
 4. Ingripande i åldersrasism
 5. Förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck
 6. Ingripande i diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet  
 7. En föräldraledighetsreform som främjar en mer jämlik fördelning av ledigheterna mellan föräldrarna och mer flexibel användning av ledigheten bör genomföras.
 8. De som arbetar i tidsbundna arbetsförhållanden måste få starkare skydd vid graviditet och familjeledighet. 
 9. Förebyggande av diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet borde tas med i jämställdhetspolitiken
 10. Ett arbetsliv som bättre tar familjerna i beaktande  
 11. Skiftomsorg för barn och små skolbarn (kvälls-, natt- och veckoslutsvård). 
 12. Service för små skolbarn i semestertider 
 13. Kvalitet, pris och tillgänglighet i småbarnspedagogiken 
 14. Försäkran om att arbete lönar sig 
 15. Utvecklandet av familjevänlig praxis
 16. Unga behöver positiva upplevelser av arbetslivet  
 17. Stöd i att hitta praktikplatser så att alla får en praktikplats
 18. Tillräckligt stöd och ett uppmuntrande klimat i början av karriären.
 19. Myndigheter och arbetsgivare behöver mer kunskap och information om mångfald bland annat genom likabehandlingsplanering och främjande av jämställdhet.
 20. Möjligheterna att ingripa i diskriminering i arbetslivet stärks genom en förändring av diskrimineringslagen: Diskrimineringsombudsmannen bör får mandat att ingripa i diskriminering för att stoppa diskriminering och stärka rättsskyddet hos diskrimineringsoffer. 

28.01.2020