Meny

Kuntien toimeentulotukien käytännöt edelleen ongelmallisia

17.9.2009: Tasa-arvovaltuutettu saa yhä lukuisia ilmoituksia toimeentulotuen myöntämiseen liittyvistä sukupuolisyrjivistä käytännöistä eri kuntien sosiaalitoimistoissa. Tavallisin ongelma on, että toimeentulotukihakemukset ja -päätökset käsitellään, tehdään ja lähetetään aina avio- tai avomiehen nimellä, vaikka hakijana olisi nainen. Toimeentulotuki myös maksetaan avio- tai avomiehen tilille, vaikka nainen hakisi etuutta itselleen.

Tasa-arvovaltuutettu on kiinnittänyt ongelmaan huomiota jo 1990 luvun alussa ja vuosien varrella toistuvasti kehottanut muuttamaan toimeentulotuen myöntämiskäytännöt sukupuolineutraaleiksi.

Valtuutetun mukaan aina, kun toimeentulotuen hakijana on avio- tai avovaimo, päätös tuesta tulee antaa ja lähettää hänen nimellään ja tuki maksaa hänen tililleen, jollei hakemuksessa ole mainittu erikseen, että rahat on maksettava jollekin muulle tilille. Näin tulee toimia täysin riippumatta esimerkiksi siitä, mitä kunnan käytössä olevaan ATK-järjestelmään on perheen osapuolten asemasta kirjattu.

Viime aikoina tasa-arvovaltuutetun toimiston tutkittavana on ollut mm. Nurmijärven kunta sekä Kuopion ja Tampereen kaupungit, joita kaikkia on kehotettu muuttamaan toimeentulotuen myöntämiskäytäntönsä tasa-arvolain mukaiseksi. Nurmijärven kunta onkin jo asian korjannut.

Kuopiossa ja Tampereella noudatettavien käytäntöjen selvittäminen on sen sijaan yhä kesken. Kuopion kaupunki on jo alustavasti ilmoittanut muuttavansa menettelynsä tasa-arvovaltuutetun suosituksen mukaiseksi.

Tampereella muutoksen toteuttaminen on ollut vaikeinta ja hitainta. Tasa-arvovaltuutettu on jo keväällä 2008 todennut kaupungin toimeentulotuen myöntämismenettelyn tasa-arvolain vastaiseksi ja kehottanut muuttamaan menettelynsä lain mukaiseksi. Kaupunki teki ensimmäiset muutokset menettelyynsä lokakuussa 2008, mutta ne eivät vastanneet tasa-arvolain syrjimättömyyden vaatimuksia. Kaupunkia on uudestaan syyskuussa 2009 kehotettu tekemään tarvittavat lisämuutokset sekä ilmoittamaan valtuutetulle muutosten toteuttamisesta viimeistään 30.9.2009.

Mikäli asiantilaa ei korjata, tasa-arvovaltuutettu voi viedä asian tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta puolestaan voi tarvittaessa sakon uhalla kieltää lainvastaisen menettelyn jatkamisen taikka uusimisen.

17.09.2009