Võrdõigusvoliniku poole pöördumine

Kui teile tundub, et teid on diskrimineeritud, saate võrdõigusvolinikult juhiseid ja nõuandeid. Kui vajate oma juhtumi osas juriidilist nõustamist ja soovite kiiret vastust, võtke ühendust juriidilise nõustamise numbril.

Juriidiline nõustamine: 0295 666 842 (E–T 9–11 ja K–N 13–15)

Nõustamisnumbrilt saate juhiseid, kuidas edasi toimida. Kui meie ekspert arvab, et diskrimineerimise uurimiseks on vajalik kirjalik menetlus, saate nõu, kuidas kirjalik pöördumine võrdõigusvolinikule ette tuleks valmistada. Soovitame enne kirjaliku pöördumise esitamist kindlasti helistada nõustamisnumbril. Võrdõigusvoliniku antav nõustamine on tasuta ja konfidentsiaalne.

Kontrollige ka, kas juhtumi suhtes leidub vastus rubriigis Korduma kippuvad küsimused.

Asjaajamiskeel

Saamid: ametlikud asjaajamiskeeled on soome ja rootsi keel. Saami keeleseaduse kohaselt (§ 2, § 4) on saamil õigus oma juhtumi korral või juhtumi korral, mille osas teda ära kuulatakse, kasutada võrdõigusvolinikuga suhtlemisel saami keelt. Kui soovite ajada asju saami keeles, võtke meiega kirjalikult ühendust, et saaksime korraldada tõlkimise.

Vene keel Võrdõigusvolinik käsitleb päringuid, mis on tehtud soome, rootsi, saami ja inglise keeles. Muude keelte (ka vene keele) korral korraldatakse igal üksikjuhul eraldi suuline või kirjalik tõlkimine.

Kirjalik pöördumine

Saate paluda võrdõigusvolinikul oma juhtumit uurida, täites elektroonilise kontaktvormi. Võite saata ka meili aadressil: [email protected].

Võrdõigusvolinik kaalub, kas uurimine on kõnealuse juhtumi korral õigustatud. Uurimist alustatakse enamasti siis, kui kirjaliku pöördumise põhjal on põhjust kahtlustada, et juhtumi korral on tegevus vastuolus soolise võrdõiguslikkuse seadusega.

Kirjaliku pöördumise käsitlemisel järgitakse avaliku teabe seadust (21.5.1999/621). Selle seaduse kohaselt on konfidentsiaalsed alati näiteks võrdõigusvoliniku otsust palunud isiku tervislikku seisundit või sotsiaaltoetusi puudutavad andmed.
 
Diskrimineerimist kahtlustava isiku nimi lisatakse kaebuse objektiks olevatele andmetele, kui isik uurimise käigus ära kuulatakse.
Enne juhtumi üle otsustamist kaalutakse igal üksikjuhul eraldi dokumentide avalikkust.
 
Võrdõigusvolinik vastab kõigile päringutele. Asjaajamine on tasuta. Uurimismenetluse korral võib võrdõigusvoliniku otsuse saada 6–12 kuu jooksul.

Üldtelefon: 0295 666 830
Võrdõigusvoliniku sekretär: 0295 666 839
Kantselei: 0295 666 840
Kommunikatsioon: 0295 666 837
Nõuanded töökohtade soolise võrdõigusliku kavandamise ja kvootide kohta: 0295 666 838
Nõuanded koolide ja õppeasutuste soolise võrdõiguslikkuse kavandamise kohta: 0295 666 834

Tasa-arvovaltuutettu
PL 33
00023 Valtioneuvosto
 
[email protected]
Töötajate meiliaadressid: [email protected]