Võrdõigusvolinik

Võrdõigusvolinik jälgib naiste ja meeste soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmist. Volinik koostab juhiseid ja nõuandeid soolise võrdõiguslikkuse seadusega seotud küsimustes, näiteks soo, sooidentiteedi või sooväljendusega seotud diskrimineerimise kohta. Sooline diskrimineerimine on ka diskrimineerimine raseduse ja vanemapuhkuse tõttu. Võrdõigusvolinikult saab ka nõu võrdõiguslikkude edendamise kohta näiteks tööl ja õppeasutustes.

Võrdõigusvolinik on iseseisev ja sõltumatu järelevalveinstitutsioon, kelle tegevusala kuulub justiitsministeeriumi haldusalasse.

Hetkel on võrdõigusvolinik Rainer Hiltunen.

Võrdõigusvolinik jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmist ning käsitleb vaid sellega seonduvaid soolist võrdõiguslikkust puudutavaid küsimusi.