Diskrimineerimine

Levinumad diskrimineerimise olukorrad, mille korral saad võtta ühendust võrdõigusvolinikuga ja temalt nõu küsida, on järgmised.

Diskrimineerimine soo, sooidentiteedi või sooväljenduse tõttu tööelus:

 • diskrimineerimine töötajate valimisel;
 • diskrimineerimine palga määramisel ja muude töötingimuste osas;
 • diskrimineerimine raseduse ja vanemapuhkuse põhjal, nt tähtajalise töösuhte pikendamata jätmine raseduse tõttu või lepingu piiramine vanemapuhkuse algusega;
 • diskrimineerimine töö juhtimisel, tööülesannetega hakkamasaamisel või töötingimuste korraldamisel;
 • diskrimineerimine koondamisel, töösuhte lõpetamisel ja sundpuhkusele saatmisel;
 • seksuaalne ahistamine.

Diskrimineerimine mujal ühiskonnas:

 • diskrimineerimine õppeasutustes ja õpilaste valimisel;
 • diskrimineerimine huviorganisatsioonides;
 • diskrimineerimine hinna määramisel ja teenuste kättesaadavuse osas.

Kas kahtlustate diskrimineerimist?

Kui teile tundub, et teid on diskrimineeritud, saate võrdõigusvolinikult juhiseid ja nõuandeid. Võrdõigusvoliniku antav nõustamine on tasuta.

Tööelu diskrimineerimise olukorrad:

 • Kui kuulute ametiühingusse, võtke ühendust usaldusisikuga ja selgitage välja oma õigused. Ametiühingu liikmemaksu tasumine annab õiguse juriidilise nõustamise saamiseks.
 • Võite võtta ühendust ka avaliku õigusnõuniku, õigusbüroo või advokaadiga. Juriidilised teenused on enamasti tasulised. Kontrollige, kas teil on selline õigusabikulude kindlustus, mis hõlmab ka kohtukulusid.

Majandusliku olukorra tõttu võib teil olla õigus tasuta või osalise tasuga avaliku õigusnõuniku nõustamisele.