Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannens byrå utlyser två ordinarie tjänster som överinspektör

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män följs. Ombudsmannen ger anvisningar och råd i frågor som gäller jämställdhetslagen, diskriminering på grund av kön och främjande av jämställdheten mellan könen.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende lagtillsynsmyndighet och verkar i justitieministeriets förvaltningsområde. Jämställdhetsombudsmannens byrå har tio anställda. Byrån är belägen i Hagnäs i Helsingfors.

Arbetsuppgifter

Överinspektörerna arbetar vid jämställdhetsombudsmannens byrå med lagövervakningsuppgifter och bereder ställningstaganden gällande jämställdhetslagen, ger kunderna anvisningar och råd om tillämpning av jämställdhetslagen och deltar i uppgifter för främjande av jämställdheten, såsom samarbete med intressenter och utbildning. Till uppgifterna kan även höra kommunikation samt deltagande i byråns internationella uppdrag.

Till åtminstone den ena överinspektörens uppgifter hör tillsyn av arbetslivets diskrimineringsfrågor och främjande av jämställdhet inom arbetslivet.

Generella krav

Tjänsterna har inga lagstadgade behörighetskrav.

Kvalifikationer

Framgångsrik skötsel av tjänsterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen. Med tanke på uppgifterna är en examen inom juridik eller förvaltningsvetenskaperna särskilt lämplig. Som merit räknas erfarenhet av motsvarande uppgifter, förtrogenhet med reglering som gäller jämställdhet, arbetsrättsliga kunskaper, goda språkkunskaper samt god förmåga att uttrycka sig.
De valda personerna förutsätts ha förmåga att arbeta självständigt samt inneha ett aktivt grepp om utveckling.

Jämställdhetsombudsmannen betonar i sin verksamhet genomförandet av jämställdhet och jämlikhet och uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Därför önskar vi ansökningar av personer i olika åldrar och av olika kön samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter.

Språkkunskaper

Uppgiften kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde: 1.3. 2022 eller enligt överenskommelse. De valda önskas börja så snart som möjligt. Den ena överinspektören utnämns till tjänsten från och med 1.6.2022 och före det som visstidsanställd. Den andra överinspektören utnämns direkt som fast anställd. På uppgifter tillämpas en prövotid på sex månader.

Tjänsten har inrättats vid enheten.

Ansökan

Ansök senast: 18.1.2022 kl16:15

Referensnummer: 25-1537-2021

Välkommen att söka genom att: Göra en digital ansökan via denna länk.
Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. 
Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Jämställdhetsombudsmannen
PB 22
00023 STATSRÅDET

Kontor: Tavastvägen 3, 00530 HELSINGFORS

Lön

Lönen för tjänsterna bestäms enligt kravnivå 18 eller 19 i lönesystemet för justitieministeriets förvaltningsområde beroende på uppgifternas innehåll (4003,80 eller 4270,54 €/månad). Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på den personliga arbetsprestationen, högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.

Förmåner

Vi erbjuder motions- och kulturförmån för att främja arbetshälsa och ork i arbetet, lunch som arbetsgivaren stöder och omfattande företagshälsovård.

Kontakt

Mer information:
jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara (kontakter fr.o.m. 3.1.), tf 0295 666 831

överinspektör Anu Laaksonen, (mån-ons) tf 0295 666 841
 

23.12.2021