Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannens byrå utlyser en ordinarie tjänst som överinspektör

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs. Ombudsmannen ger instruktioner och råd om frågor som gäller jämställdhetslagen, diskriminering på grund av kön och främjande av jämställdheten.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Jämställdhetsombudsmannens byrå har tio anställda. 

Beskrivning av tjänsten

Överinspektören arbetar vid jämställdhetsombudsmannens byrå med lagövervakningsuppgifter och bereder ställningstaganden med stöd av jämställdhetslagen, ger kunderna instruktioner och råd om tillämpning av jämställdhetslagen och deltar i uppgifter för att främja jämställdheten, såsom samarbete med intressenter och utbildning. Till uppgifterna kan också höra informering och deltagande i byråns internationella uppdrag.  

Lagstadgade behörighetskrav

Uppgiften som överinspektör har inga lagstadgade behörighetskrav.

Av sökanden förväntar vi oss

Framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter lämplig högre högskoleexamen. Med tanke på uppgifterna är en examen inom juridik eller förvaltningsvetenskaperna särskilt lämplig. Som merit räknas erfarenhet av motsvarande uppgifter, förtrogenhet med reglering som gäller jämställdhet mellan kön samt goda språkkunskaper och god förmåga att uttrycka sig. Vi uppskattar förmåga att arbeta självständigt och ett aktivt grepp om utveckling. 

Jämställdhetsombudsmannen betonar i sin verksamhet genomförandet av jämställdhet och jämlikhet och uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Därför önskar vi ansökningar av personer i olika åldrar och av olika kön samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter.  

Övriga språkkunskaper

Framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter utmärkta kunskaper i finska och minst nöjaktiga kunskaper i svenska. Kunskaper i engelska räknas som merit.

Information om uppgiften

Tjänstens längd: Fast anställning
 Arbetstid: Byråarbetstid
Uppgiften börjar: 1.11.2021 eller enligt överenskommelse.

Den valda personen anställs först i ett tjänsteförhållande för viss tid och utnämns till tjänsten efter att den förra innehavaren avgår i februari 2022.

Löneuppgifter

Lön: Lönen för tjänsten bestäms enligt kravnivå 18 i lönesystemet (4003,80 €/månad). Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på den personliga arbetsprestationen, högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.  

Information om ansökan

Ansök senast: 28.9.2021 16:15
 ID: 25-965-2021 
Elektroniska ansökningar: Ansök uppgiften elektroniskt via denna länk.

Du kan också söka jobbet genom att skicka din ansökan till adressen nedan. ID för den arbetsuppgift som är föremål för ansökan ska antecknas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningarna returneras inte.

Kontaktuppgifter

Jämställdhetsombudsmannen
PB 22
00023 STATSRÅDET

Verksamhetsställe: Tavastvägen 3, 00530 Helsingfors

Ytterligare information om tjänsten

överinspektör Anu Laaksonen
mån-ons tfn 0295 666 841
[email protected]
 

08.09.2021