Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannens byrå utlyser en ordinarie tjänst som dataadministrationssekreterare

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män följs. Ombudsmannen ger anvisningar och råd i frågor som gäller jämställdhetslagen, diskriminering på grund av kön och främjande av jämställdheten mellan könen. 

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende lagtillsynsmyndighet och verkar i justitieministeriets förvaltningsområde. Jämställdhetsombudsmannens byrå har tio anställda. Byrån är belägen i Hagnäs i Helsingfors. 

Arbetsuppgifter

Dataadministrationssekreteraren är ansvarspersonen och administratören för jämställdhetsombudsmannens ärende- och dokumenthanteringssystem. Till uppgifterna hör åtgärder för registrering, avslutande och arkivering av handlingar och hämtning av statistik, rapporter och uppgifter i ärendehanteringssystemet. Dataadministrationssekreteraren sköter också andra uppgifter som hör till byråns datatjänst. Uppgifterna kan omfatta kommunikation såsom uppdatering av jämställdhetsombudsmannens webbplats. 

Förnyelse av byråns ärendehanteringssystem pågår. Dataadministrationssekreteraren arbetar med förberedelse av ibruktagande av det nya ärendehanteringssystemet och dess genomförande. 

Kvalifikationer

Förutsättningar för skötseln av dataadministrationssekreterarens uppgifter ges till exempel av merkonom- eller tradenomexamen eller annan lägre högskoleexamen, erfarenhet av arbete med myndighetsregister, särskilt diarier och/eller ärendehanteringssystem, samt erfarenhet av arkivering. Som merit betraktar vi bred erfarenhet av kontorsuppgifter. 

Framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter kunskaper i svenska och engelska som behövs i kundserviceuppgifter, god interaktionsförmåga, kunskaper i kundservice, organiseringsförmåga och god stresstålighet. Byråns två sekreterare arbetar som ett team och vikarierar varandra, vilket förutsätter förmåga till teamarbete och hantering av stora uppgiftshelheter. 

Jämställdhetsombudsmannen betonar i sin verksamhet genomförandet av jämställdhet och jämlikhet och uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Därför önskar vi ansökningar av personer i olika åldrar och av olika kön samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. 

Språkkunskaper 

Dataadministrationssekreterarens uppgift kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk 
Tillträde:   1.3.2022 
eller så snart som möjligt. På uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader. 
Tjänsten har inrättats vid enheten. 

Ansökan

Ansök senast:   25.1.2022 kl 16:15 
Referensnummer:   25-1578-2021 
Välkommen att söka genom att: göra en digital ansökan via denna länk
Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 

Jämställdhetsombudsmannen
PB 22
00023 STATSRÅDET 

Kontor: Tavastvägen 3, 00530 HELSINGFORS 

Lön

Lönen för tjänsten bestäms enligt kravnivå 10 i lönesystemet för justitieministeriets förvaltningsområde (2561,04 €/månad). Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på den personliga arbetsprestationen, högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.

Förmåner

Vi erbjuder motions- och kulturförmån för att främja arbetshälsa och ork i arbetet, lunch som arbetsgivaren stöder och omfattande företagshälsovård.

Kontaktpersoner

jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara 0295 666 831
överinspektörAnu Laaksonen (mån-ons) 0295 666 841
 

03.01.2022