Menu

Tasa-arvovaltuutettu: uuden eduskunnan on turvattava sukupuolivähemmistöjen asema

Sukupuolivähemmistöjen tasa-arvo ja ihmisoikeudet eivät edelleenkään toteudu Suomessa ja Euroopassa. Näin todettiin tasa-arvovaltuutetun järjestämässä Sukupuolivähemmistöjen tasa-arvo ja ihmisoikeudet -seminaarissa 12.5.2011.

Sukupuolivähemmistöjen tasa-arvo ja ihmisoikeudet -seminaari järjestettiin, koska tarvitaan ajankohtaista tietoa sukupuolivähemmistöistä ja eurooppalaisesta ihmisoikeustilanteesta. Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan transihmisiä, kuten esimerkiksi transsukupuolisia, transgendereitä ja transvestiitteja, sekä intersukupuolisia henkilöitä. Heidän syrjintänsä ja toteutumattomat oikeutensa ovat viime aikoina olleet esillä laajasti Euroopassa, muun muassa Euroopan neuvostossa ja Euroopan unionissa.

Seminaarissa kuultiin Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimiston neuvonantajan Lauri Sivosen, sukupuolentutkija ja tietokirjailija Tiia Aarnipuun , sukupuolivähemmistöjen yhdistys Tra-sek ry:n puheenjohtajan Antti Karangin, transvestiittiyhdistys DreamwearClub ry:n puheenjohtajan Minna-Maaria Laxin sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestö Seta ry:n pääsihteerin Aija Salon puheenvuorot.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan suurin ongelma on, että sukupuolivähemmistöjen asemaa turvaavat nimenomaiset säännökset puuttuvat yhä laista. Nyt näyttää siltä, että asiassa edetään. Edellinen eduskunta hyväksyi keväällä 2011 Tasa-arvoselonteon ja antoi tehtäväksi sisällyttää sukupuolivähemmistöt tasa-arvolakiin.

Valtuutettu on ehdottanut, että tasa-arvolakiin on saatava säännökset sekä sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojasta että tasa-arvoisen aseman edistämisestä yhteiskunnassa. Valtuutetun kanta on, että sukupuolivähemmistöt on otettava lakiin mukaan siten, että säännökset koskevat kaikkia transihmisiä sekä intersukupuolisia henkilöitä.

12.05.2011