Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun virka haettavana 21.11.2016 asti

Avoimen tehtävän tiedot

Tasa-arvovaltuutettu

ID  25-502-2016

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.1.2017, Virka täytetään 1.1.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Päättyy 31.12.2021.
Määräaikaisuuden syy: Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi.
Työaikamuoto: Muu. Tasa-arvovaltuutetun virka on työnantajavirka.
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 21.11.2016  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) säädettyjä tehtäviä varten on oikeusministeriön yhteydessä tasa-arvovaltuutettu.

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on:

  1. valvoa tasa-arvolain sekä ensisijaisesti syrjinnän kiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista;
  2. aloittein, neuvoin ja ohjein edistää tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamista;
  3. antaa tietoja tasa-arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä;
  4. seurata tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla.

Tasa-arvovaltuutetun nimittää valtioneuvosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Tasa-arvovaltuutetun kelpoisuusvaatimuksena on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kieli Suullinen Kirjallinen
suomi erinomainen erinomainen
ruotsi tyydyttävä tyydyttävä

Hakijalta odotamme:

Tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi tarvitaan valmiuksia johtaa ja kehittää laaja-alaista toimintaa, hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä riittävää kielitaitoa.

Palkkauksen peruste:

Tasa-arvovaltuutetun viran nykyinen kuukausipalkka on 7454.52 euroa.Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Oikeusministeriö, PL 25 00023 Valtioneuvosto


Lisätietoja tehtävästä:

Johanna Suurpää
Johtaja
demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, oikeusministeriö

01.11.2016