Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa avoinna ylitarkastajan vakituinen virka

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee kymmenen henkilöä. Toimistomme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Tehtävän kuvaus

Ylitarkastaja työskentelee tasa-arvovaltuutetun toimiston lainvalvontatehtävissä ja valmistelee tasa-arvolain nojalla annettavia kannanottoja, antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltamisesta asiakkaille sekä osallistuu tasa-arvon edistämistehtäviin, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja kouluttamiseen. Lisäksi tehtäviin voi kuulua viestintää ja osallistumista toimiston kansainvälisiin tehtäviin.

Ylitarkastajan tehtäviin kuuluvat erityisesti työelämän syrjintäkysymykset ja tasa-arvon edistäminen.

Kyseessä on uusi virka.

Toivomme, että tehtävään valittu henkilö voi aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävissä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme 

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävät huomioon ottaen erityisen soveltuvana pidetään oikeus- tai hallintotieteellistä tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus vastaavissa tehtävissä, perehtyneisyys sukupuolten tasa-arvoa koskevaan sääntelyyn ja työoikeudellinen osaaminen.

Valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aktiivista kehittämisotetta.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Kielitaito

Ylitarkastajan tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Virka on perustettu yksikköön.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.4.2022 16:15
 ID: 25-461-2022

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Tasa-arvovaltuutettu
PL 22
00023 VALTIONEUVOSTO


Toimipiste: Hämeentie 3, 00530 HELSINKI

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virkojen palkkaus määräytyy oikeusministeriön hallinnonalan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 18 tai 19 mukaisesti tehtävän sisällöstä riippuen (4003,80 tai 4270,54 €/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut

Tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun tukemaan työhyvinvointia ja jaksamista, tuetun lounaan sekä kattavan työterveyshuollon. Joustavat työaikamme ja etätyöjärjestelymme helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Lisätietoja tehtävästä

tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara: puh. 0295 666 831, jukka.maarianvaara(at)oikeus.fi

ylitarkastaja Eeva Tupi: puh. 0295 666 833, eeva.tupi(at)oikeus.fi

31.03.2022