Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa avoinna ylitarkastajan vakituinen virka

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee kymmenen henkilöä. 

Tehtävän kuvaus

Ylitarkastaja työskentelee tasa-arvovaltuutetun toimiston lainvalvontatehtävissä ja valmistelee tasa-arvolain nojalla annettavia kannanottoja, antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltamisesta asiakkaille sekä osallistuu tasa-arvon edistämistehtäviin, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja kouluttamiseen. Lisäksi tehtäviin voi kuulua tiedottamista ja osallistumista toimiston kansainvälisiin tehtäviin.  

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ylitarkastajan tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävät huomioon ottaen erityisen soveltuvana pidetään oikeus- tai hallintotieteellistä tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus vastaavissa tehtävissä, perehtyneisyys sukupuolten tasa-arvoa koskevaan sääntelyyn sekä hyvä kielitaito ja esiintymiskyky. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aktiivista kehittämisotetta. 

Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Muu kielitaito

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Englannin kielen taito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Valittava henkilö otetaan ensin määräaikaiseen virkasuhteeseen ja nimitetään virkaan sen vapautuessa edelliseltä haltijalta helmikuussa 2022.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 18 mukaisesti (4003,80 €/kk) valittavan pätevyyden ja tarkemman tehtävänkuvan mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % peruspalkasta.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 28.9.2021 16:15
 ID: 25-965-2021 

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Yhteystiedot

Tasa-arvovaltuutettu
PL 22
00023 VALTIONEUVOSTO

Toimipiste: Hämeentie 3, 00530 HELSINKI

Lisätietoja tehtävästä

ylitarkastaja Anu Laaksonen
ma-ke puh. 0295 666 841
[email protected]
 

08.09.2021