Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa avoinna vakituinen tietohallintosihteerin virka

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. 

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee kymmenen henkilöä. Toimistomme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä. 

Tehtävän kuvaus

Tietohallintosihteeri on tasa-arvovaltuutetun asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän vastuuhenkilö ja pääkäyttäjä. Tehtäviin kuuluu asiakirjojen kirjaamis- ja päättämistoimet, arkistointi sekä tilastojen, raporttien ja tietohakujen tekeminen asianhallintajärjestelmästä. Tietohallintosihteeri hoitaa myös muita toimiston tietopalveluun liittyviä tehtäviä. Tehtäviin voi kuulua viestinnällisiä tehtäviä, kuten tasa-arvovaltuutetun verkkosivujen päivittämistä. 

Toimiston asianhallintajärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Tietohallintosihteerin tehtäviin kuuluu osallistuminen uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja toteuttamiseen. 

Hakijalta odotamme

Edellytykset tietohallintosihteeriin tehtävien hoitamiseen antaa esimerkiksi merkonomin tai tradenomin tutkinto tai muu alempi korkeakoulututkinto, työssä hankittu kokemus viranomaisrekisterien, erityisesti diaarin ja/tai asianhallintajärjestelmien käyttämisestä sekä kokemus arkistoinnista. Lisäansioksi katsotaan kokemus monipuolisista toimistotehtävistä. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää asiakaspalvelutehtävien edellyttämää ruotsin ja englannin kielen taitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluosaamista, organisointikykyä ja hyvää paineensietoa. Toimiston kaksi sihteeriä toimivat tiiminä ja sijaistavat toisiaan, mikä edellyttää kykyä tiimityöskentelyyn ja laajojen tehtäväkokonaisuuksien hallintaan. 

Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Kielitaito 

Tietohallintosihteerin tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   1.3.2022 
tai mahdollisimman pian. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Virka on perustettu yksikköön. 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   25.1.2022 klo 16.15 mennessä
ID:   25-1578-2021 
Sähköiset hakemukset: hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. 

Tasa-arvovaltuutettu
PL 22
00023 VALTIONEUVOSTO 

Toimipiste: Hämeentie 3, 00530 HELSINKI 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy oikeusministeriön hallinnonalan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 10 mukaisesti (2561,04 €/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut

Tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun tukemaan työhyvinvointia ja jaksamista, tuetun lounaan sekä kattavan työterveyshuollon. 

Lisätietoja tehtävästä

tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara 0295 666 831
ylitarkastaja Anu Laaksonen (ma-ke) 0295 666 841
 

03.01.2022