Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa avoinna kaksi ylitarkastajan virkaa

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee kymmenen henkilöä. Toimistomme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Tehtävän kuvaus

Ylitarkastajat työskentelevät tasa-arvovaltuutetun toimiston lainvalvontatehtävissä ja valmistelevat tasa-arvolain nojalla annettavia kannanottoja, antavat ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltamisesta asiakkaille sekä osallistuvat tasa-arvon edistämistehtäviin, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja kouluttamiseen. Lisäksi tehtäviin voi kuulua viestintää ja osallistumista toimiston kansainvälisiin tehtäviin.

Ainakin toiseen ylitarkastajan tehtävään kuuluvat erityisesti työelämän syrjintäkysymykset ja tasa-arvon edistäminen työelämässä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävissä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme 

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävät huomioon ottaen erityisen soveltuvana pidetään oikeus- tai hallintotieteellistä tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus vastaavissa tehtävissä, perehtyneisyys sukupuolten tasa-arvoa koskevaan sääntelyyn, työoikeudellinen osaaminen sekä hyvä kielitaito ja esiintymiskyky.

Valittavilta henkilöiltä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aktiivista kehittämisotetta.
Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Kielitaito

Ylitarkastajan tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan. Ylitarkastajien toivotaan voivan aloittaa tehtävissään mahdollisimman pian. Toinen ylitarkastaja nimitetään virkaan 1.6.2022 alkaen ja sitä ennen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Toinen ylitarkastaja nimitetään suoraan vakituiseen virkaan. Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika.

Virka on perustettu yksikköön.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 18.1.2022 16:15
 ID: 25-1537-202

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Tasa-arvovaltuutettu
PL 22
00023 VALTIONEUVOSTO


Toimipiste: Hämeentie 3, 00530 HELSINKI

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virkojen palkkaus määräytyy oikeusministeriön hallinnonalan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 18 tai 19 mukaisesti tehtävän sisällöstä riippuen (4003,80 tai 4270,54 €/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut

Tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun tukemaan työhyvinvointia ja jaksamista, tuetun lounaan sekä kattavan työterveyshuollon.

Lisätietoja tehtävästä

tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara (yhteydenotot 3.1. alkaen): puh. 0295 666 831

ylitarkastaja Anu Laaksonen (ma-ke) puh. 0295 666 841
 

23.12.2021